Pablo Software Solutions
Hlubočinka je součastí obce Sulice a náchází se mezi Jesenicí a Kamenicí jižně od Prahy. Původní obec se rozkládala pouze kolem silnice „Stará Benešovská“. Hlubočinka je od severu a západu obklopena rozsáhlými lesy, což ji řadí mezi ekologicky nejhodnotnější lokalitu v okolí Prahy. Vzhledem k relativně vysoké nadmořské výšce (440 m) zde málokdy hrozí inverze a oblast má velmi čistý vzduch. Klima v Hlubočince je asi o 2°C chladnější než v centru Prahy.
První zmínka o Sulicích, jejich součástí Hlubočinka je, pochází z roku 1282. Za husitských válek se objevují zmínky o Petrovi a Janu Košíkových ze Sulic, z nichž Jan vlastnil roku 1434 Lipany u Říčan. Od 50. let 15. století vlastní obec spolu s částí Nechánic a Čestlic Heřman ze Sulic rod Slepotických ze Sulic. Roku 1576 kupuje ves Sulice Čeněk Mičan z Klinštejna a připojuje je ke statku Kamenice. Z doby po třicetileté válce pochází seznam majitelů poddanských gruntů v Sulicích, tzv. berní rula (1654). Po roce 1696 se Sulice dostaly k panství Dobřejovickému, po zrušení poddanství a při novém uspořádání státu v r. 1849 a dalším v r. 1854 patřily do okresu Jílovského. 1884 bylo zřízeno c.k. okresní hejtmanství na Král. Vinohradech, do jehož politického okresu Sulice patřily.
Z roku 1898 pochází tento popis obce Sulice: ves jihovvýchodně od Jirčan, nedaleko císařské silnice do Vídně, vysoko na rozhraní žuly a břidlice položená, ze severu jehličnatým lesem ovívaná; má 30 domů, 235 obyvatel (v r. 1891 229), 120 mužů a 115 žen. Obyvatelstvo živí se polním hospodářstvím; mnozí pracují při arcibiskupských dvorech. V Sulicích bývala tvrz, po níž jsou dosud stopy, jest zde dvůr a revír arcibiskupství pražského. V obci jsou tři rybníky, z nichž vytéká potůček ke Psárům
. Asi 10 minut od vsi, u lesa jest myslivna "Na Brdech", od níž jest viděti šedé věže a báně pražské.
V roce 1970 poklesl počet obyvatel Sulic na 162 a v roce 1991 už měly Sulice pouhých 140 stálých obyvatel. Vše se změnilo s příchodem společnosti Central Group, která se rozhodla vybudovat v Hlubočince satelitní městečko. Dnes mají Sulice s Hlubočinkou dohromady 1400 obyvatel,  z toho Hlubočinka 680.